Baggrund og metodisk tilgang

Kognitiv terapi, Compassion Focused Therapy, integrativ tilgang.

Min baggrund som psykolog og metodisk tilgang

Kognitiv terapi, Compassion Focused Therapy, integrativ tilgang

Jeg har været privatpraktiserende psykolog i København siden 2008.

Her har jeg igennem årene tilegnet mig en bred og solid erfaring med psykologbehandling og psykoterapi.  Herunder de fleste psykiske problemstillinger, som man kan få brug for professionel hjælp til.

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) på Københavns Universitet i 2004. Jeg blev autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2007, og i 2016 blev jeg specialist i Klinisk Psykologi og Psykoterapi med voksne. Jeg er  godkendt af Dansk Psykologforening.

Oprindeligt er jeg efteruddannet i kognitiv terapi, i forhold til bl.a. angst, stress og depression.
Jeg har igennem de senere år især beskæftiget mig med de nyere tilgange indenfor de kognitiv terapiformer.  Herunder Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Metakognitv terapi (MCT), Schema terapi og Compassion Focused Therapy (CFT).

I disse terapeutiske tilgange er der bl.a. fokus på accept, mindfulness, egenomsorg og selvberoligelse. Der arbejdes fx med at berolige nervesystemet, nedregulere trussels-hjernen, at være sin egen gode ven. I det hele taget at mindske symptom-vedligeholdende processer og udvikle nogle mere hjælpsomme strategier.

Et overordnet formål med terapien kan i mange tilfælde ses som en øget psykologisk fleksibilitet og hermed evne til at håndtere og regulere følelser, tanker og indre psykiske tilstande.

Herudover kan der i et terapeutisk samtaleforløb være fokus på de relationelle mønstre og dynamikker. Dynamikker, som ofte har rod i tidligere indlærte tilknytningsmønstre og overlevelses-strategier. Disse har haft til formål at beskytte os mod følelsesmæssige svigt, afsavn og smerte igennem opvæksten.

Disse gamle indlærte strategier styrer og dikterer ofte stadigvæk vores adfærd og reaktioner.  Det er selvom de ikke længere er hjælpsomme og tjener os godt i vores nuværende relationer og voksenliv.

De relationelle temaer der kan være behov for at arbejde med i et samtaleforløb, er eksempelvis håndtering af vrede. Det at sætte sunde grænser uden at overskride andres grænser. Det at tage vare på egne (og andres) behov – i professionelle, venskabelige, familiære såvel som intime relationer.

I dag kombinerer jeg således forskellige terapeutiske tilgange og tilrettelægger det enkelte samtaleforløb med udgangspunkt i dine særlige behov, problemstillinger og ressourcer. Jeg lægger desuden stor vægt på kvaliteten af kontakten og samarbejdet i den terapeutiske proces, som en forudsætning for at du får det bedst mulige udbytte af samtalerne.

Kontakt mig

Har du spørgsmål til mig som psykolog eller min tilgang, så kontakt mig endelig ved at ringe eller skrive til mig. 

Min klinik er nem at komme til med offentlig  transport, både gennem Nørrebro og Vesterbro i København. Se mere under praktiske oplysninger.

Psykolog ved vesterbro og nørrebro Maria Vinding