Baggrund og metodisk tilgang

Jeg er 46 år gammel, og blev i 2004 uddannet psykolog (cand.psych.) fra Københavns Universitet med psykoterapi som specialområde og særligt interessefelt.

Jeg blev autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2007 og er i januar 2016 blevet godkendt specialist i psykoterapi med voksne af Dansk Psykolog Forening.

Jeg er igennem en årrække efteruddannet i kognitiv terapi i forhold til en række forskellige psykiske problemstillinger og lidelser.

I kognitiv terapi antager man kort fortalt, at vores følelser og adfærd i høj grad bestemmes af, hvordan vi strukturerer verden ved hjælp af tænkning, antagelser og evalueringer; hvis man derfor identificerer destruktive eller uhensigtsmæssige tanke- og handlingsmønstre, kan man i terapien lære at ændre disse til mere realistiske, nuancerede og hjælpsomme tanker.

I løbet af de seneste år har jeg især videreuddannet og beskæftiget mig med de nyeste tilgange inden for kognitiv terapi, herunder Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Compassion Focused Therapy (CFT). I disse kognitive tilgange arbejdes der bl.a. med accept, mindfulness og værdier, ligesom der ofte vil være fokus på at opøve evnen til egenomsorg, medfølelse og selvberoligelse. Et overordnet formål med terapien kan i mange tilfælde ses som en øget psykologisk fleksibilitet og hermed evnen til at håndtere og regulere følelser.

Jeg tilrettelægger det enkelte samtaleforløb med udgangspunkt i dine særlige behov, problemstillinger og ressourcer. Jeg lægger desuden stor vægt på kvaliteten af kontakten og samarbejdet i den terapeutiske proces, som en forudsætning for at du får det bedst mulige udbytte af samtalerne.