Behandlingsområder

Stress, angst, belastning, livskriser og relationelle dynamikker m.m.

Behandlingsområder

Stress, angst, belastning, livskriser og relationelle dynamikker m.m.

Der kan være mange forskellige problemstillinger og forhold i livet, der skaber et behov for at tale med en psykolog. Nogle mennesker kontakter en psykolog, fordi de ønsker hjælp til et konkret og afgrænset problem, såsom præstationsangst eller vredeshåndtering. Andre er plaget af flere forskellige psykiske symptomer, eller er på andre måder følelsesmæssigt belastet og ude af balance i deres liv, uden at det på forhånd er klart defineret, hvad deres behov og mål er. En akut opstået krise eller livsomvæltning kan eksempelvis også give folk anledning til at kontakte en psykolog. Nogle ønsker blot nogle få rådgivende samtaler, mens andre har brug for et kortere eller længerevarende terapeutisk samtaleforløb.

Nedenfor kan du se en oversigt over nogle af de tilstande og problemstillinger, som jeg har erfaring med og kan hjælpe dig med;

 • Alle former for angst (herunder helbredsangstsocialangst, generaliseret angst, fobierpræstationsangst, bekymringer m.m.)
 • Stress (arbejdsrelateret, livsstil, følelsesmæssigt)
 • Depression (symptomer som nedtrykthed, negative tanker og grublerier, manglende glæde og energi m.m.)
 • Tilpasnings- og belastningsreaktioner
 • Problemer med selvværd/selvtillid (herunder selvkritik, skam, perfektionisme m.m.)
 • Livskriser og personlig udvikling
 • Eksistentielle problemstillinger
 • Tab og sorg
 • Særligt sensitive karaktertræk
 • Relationelle dynamikker (fx tilknytningsmønstre, beskyttelsesstrategier)
 • Sociale færdigheder (fx konflikthåndtering, kommunikation, håndtering af vrede, intimitet m.m.)
Psykolog på frederiksberg ved nørrebo, vesterbro og københavn