Ydelser

Samtaler, rådgivning og coaching

Psykoterapi er kernen i mit psykologiske arbejde, men jeg tilbyder også andre former for samtaler, herunder rådgivning, coaching og supervision. Hvis du ikke på forhånd er klar over hvilken form for samtaleforløb, der passer bedst til dig og din nuværende livssituation, vil det blive nærmere afklaret i fællesskab i løbet af de første 1-2 samtaler.

  • Kortere og længerevarende psykoterapeutiske forløb
  • Rådgivende/vejledende samtaler
  • Støttende samtaler
  • Kognitiv Coaching
  • Pårørende-samtaler
  • Mindfulness-træning

Supervision, undervisning mm.

  • Supervision af ikke-autoriserede psykologer og andre faggrupper (individuelt eller i gruppe)
  • Psykologiske vurderinger, testning og undersøgelser
  • Kurser/undervisning (efter nærmere aftale)